Utbildningar

Veralex har lång erfarenhet av att bedriva utbildningar inom risk management och andra områden. Våra kursansvariga och utbildare har alltid egen ämneserfarenhet och kan därmed skapa en autenticitet och fördjupad diskussion inom kursämnena. Vi genomför uppdragskurser, kurser i egen regi samt skräddarsydda kurser på begäran av kund. För närvarande genomför vi utbildningar i Företagsuniversitetets (stiftelse till Stockholms universitet), Högskolan i Kristianstad och för Insight Events i Stockholms regi.

Veralex har identifierat ett behov av en utbildning för de som är eller ska bli utredare inom försäkringsområdet. Under 2024 kommer vi att lansera en utbildning som bland annat kommer att innehålla utredningsmetodik, tillämplig lagstiftning samt den senaste modusutvecklingen.
Den här utbildningen passar även dig som vill karriärväxla och som till exempel vill arbeta med utredningar i säkerhetsföretag.

veralex-utbildningar

Vi genomför också självständigt motsvarande utbildningar.
Nedan finner du ett urval av de kurser vi genomför.

 • Två dagars kurs i Incidenthantering
 • Två dagars grundkurs i Risk Management
 • Två + två dagars Diplomeringskurs i Risk management som leder till en
  diplomering – Diplomerad Risk Manager
 • Fem dagars avancerad Risk Management kurs som leder till certifiering som Certifierad Risk Manager
 • Två dagars strategisk verksamhetsplanering för säkerhetsansvariga
 • Tre dagars utbildning för utredare samt utredningsmetodik för utredning av
  penningtvätt och terroristfinansiering
 • Fem dagars utbildning i Civil beredskap och Ledarskap i kris

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

Veralex har lång erfarenhet med att bedriva helt företagsanpassade utbildningar. Det uppstår stora vinster för kunden som beställer en sådan utbildning. Vi utgår då från de metoder, modeller och processer som bolaget har implementerat i verksamheten för att säkerställa att utbildningen blir helt anpassat efter det verkliga behovet. Utbildningarna kan med fördel genomföras i kundens lokaler.

värdeskapande