Utredning & Visselblåsning

Veralex kvalificerade utredare kan hjälpa er då misstankar uppstår angående bedrägeri, mutor, korruption eller angående andra oegentligheter i er organisation. Våra utredare har mångårig erfarenhet och arbetar etiskt, objektivt och snabbt för att fastställa vad som hänt och vem som identifieras som ansvarig. Veralex genomför administrativa utredningar. En utredning handlar oftast om att bereda underlag för att en organisations ledning ska kunna fastställa om det finns ett fortsatt förtroende för en eller flera medarbetare som kan beläggas med oegentligheter. När våra utredare genomför utredningar så är syftet alltid att den dokumenterade utredningen ska vara så kvalitativ att den kan användas som underlag i en rättslig process.

Nedan finner ni ett axplock av de utredningstyper Veralex genomför.

  • Internutredningar
  • Arbetsmiljöutredningar
  • Arbetsrättsutredningar
  • Försäkringsutredningar
  • Bakgrundsanalys
  • Due Diligence
  • Kvalificerat rekryteringsstöd
utredning & visselblåsning

Att visselblåsa innebär enkelt uttryckt att en eller flera personer medvetandegör att något otillbörligt pågår i en organisation.
Veralex erbjuder stöd med kvalificerad utredningsförmåga om ni idag har ett visselblåsarsystem i er organisation. För er som är i behov av ett visselblåsarsystem samt kvalificerad utredningsresurs för att uppfylla den nya lagstiftningen på området kan Veralex även förmedla kontakt med vårt partnerföretag WhistleB, ett svenskgrundat företag som erbjuder ett mycket beprövat och säkert system för visselblåsningsnmälningar.
Avtal som tecknas med WhistleB i samband med att kund tecknar avtal med Veralex för att hantera kundens utredningar – innebär ett rabatterat avtalspris för visselblåsarsystemet.

SENIORITET