Krishantering & Kontinuitetsplanering

Återkommande forskning visar effekterna av bristande krishantering men samtidigt också uppsidan med en effektiv krisorganisation som systematiskt hanterar incidenter och allvarliga påfrestningar i verksamheten. Redan 2001 visade forskningen en 30 % värdeskillnad i börskursrörelser för bolag som var effektiva i sin krishantering (+ 10 %) jämfört med de bolag som inte hade denna förmåga (-20 %).
Forskning från 2006 visade effekterna när bolag var bättre än sina konkurrenter i krishantering när en hel bransch drabbades av samma allvarliga påfrestning i sina verksamheter och när dödsfall var involverade i händelserna. De negativa effekterna var fortfarande – 20 % på börskursrörelserna medan de positiva effekterna visade en ökning med + 30 % på börskursen. Man kan kalla detta fenomen ”den enas död och den andras bröd” med denna skillnad på 50%.

2011 kom ny revolutionerande forskning som visade att det fanns en 80 % risk att olika organisationer skulle tappa åtminstone 20 % av sitt börsvärde minst en gång inom en femårsperiod om man drabbades av kriser man inte hanterade på rätt sätt.

Sociala mediers intrång på marknaden har också starkt påverkat olika intressenters värdering av en organisation. Ny forskning – tre olika rapporter – från 2019 beskriver hur sociala medier har påverkat ett bolags värde mätt efter ett bolagets krishanteringsförmåga. En jämförelse mellan vilken varumärkespåverkan, negativ och positiv, som uppstått i kölvattnet av social medias utveckling visar att den negativa och positiva effekten på ett börsvärde fördubblat sig mellan 2000 – 2018. Vi pratar om stora risker men också enorma möjligheter att i krisen skapa en dramatiskt positiv hävstångseffekt.

Krishantering & Kontinuitetsplanering
Resiliens, eller motståndskraft, innebär ur ett risk managementperspektiv att skapa en strategi för hur vi hanterar det oväntade och det okända. Enkelt uttryckt så ska vår planering kunna appliceras på vad som än kommer i vår väg. En strategi som innefattar redundans, enkelhet, flexibilitet samt hur vi kommunicerar. Förutom den tekniska utvecklingen ser vi flera andra risker som måste hanteras i denna föränderliga värld. Pandemier, svåra miljöförändringar, ny teknik, terrorism, legala förändringar, nya kundbeteenden, nya distribueringskanler – paletten är omfattande. Vi vet inte hur förändringarna kommer att bli. Vi vet bara med säkerhet att förändringarna kommer. Det innebär att ledande organisationer behöver investera i metoder och processer för riskhantering som gör det möjligt att identifiera och reagera på dessa snabbt växande fenomen som skapar en disruptiv värld. Huvudinriktningen på den moderna riskhanteringsfunktionen måste vara att hjälpa organisationen att etablera en systematik för att skapa motståndskraft mot dessa fenomen.

Organisationer som vill verka, överleva och bli framgångsrika i Industri 4.0 tidsåldern måste bättre förstå vad som driver värde och var tillgångarna finns i organisationen. Det innebär att man måste tänka om och designa om synsätt på hur Risk Management bäst stödjer organisationen i olika strategi, utvecklings och beslutsprocesser. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är kritiskt.
Veralex har metoderna, verktygen och processerna du behöver för att integrera risk management, krishantering och kontinuitetsplanering för att bygga resiliens.

AFFÄRSMÄSSIGHET