Veralex VD

Ulf Rönndahl har jobbat som Chief Risk Officer och Chief Security Officer på Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt i 25 år.

Ulf har flera examen från Harvard Business School bland annat i Finance, Strategy, Risk Management, Business Sustainability och Business Analytics & Big Data program. Ulf har också en Executive MBA-examen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt en examen från Corporate Governance Programmet vid EFL i Lund.

Genom Veralex är Ulf programchef och ansvarig för en rad RM-managementutbildningar. Ulf förekommer och refereras till i läroböcker inom Risk Management, bl.a. på Copenhagen Business School i Köpenhamn.

Ulf har fått flera nationella och internationella utmärkelser för sitt arbete med riskhantering.

Woman type on desktop computer