Veralex AB

Veralex AB är ett konsultbolag med fokus på risk management, resiliense, utredningsarbete och utbildningar. Vi bistår med rådgivning, utbildning och konsultuppdrag. Vi jobbar evidensbaserat enligt ”best practise”. Vi följer de senaste vetenskapliga rönen och forskningen från globala experter och internationella lärosäten. Den långa erfarenheten i kombination med kunskap om ny forskning på området skapar en unik kompetens att förmedla till våra kunder. En modern risk managementprocess innebär att vara affärsmässig och ha en intelligent riskhanteringsprocess som såväl undanröjer risker i verksamheten men som också skapar nya affärsmöjligheter. En process som optimerar affärsprestanda genom intelligent riskhantering. Vi har utvecklat effektiva processer för att arbeta i det okända, oväntade och ibland osannolika affärslandskapet. Genom våra affärsområden hjälper vi framgångsrikt kunden att hantera affärskritiska risker och även att identifiera framtida affärsmöjligheter.

Vårt arbete präglas Affärsmässighet, Värdeskapande och Senioritet.

Veralex AB är ett konsultbolag med fokus på risk management, resiliens, utredningsarbete och utbildningar. Vi bistår med rådgivning, utbildning och konsultuppdrag. Vi jobbar evidensbaserat enligt ”best practise”. Vi följer de senaste vetenskapliga rönen och forskningen från globala experter och internationella lärosäten. Den långa erfarenheten i kombination med kunskap om ny forskning på området skapar en unik kompetens att förmedla till våra kunder.

En modern risk managementprocess innebär att vara affärsmässig och ha en intelligent riskhanteringsprocess som såväl undanröjer risker i verksamheten men som också skapar nya affärsmöjligheter. En process som optimerar affärsprestanda genom intelligent riskhantering. 

Vi har utvecklat effektiva processer för att arbeta i det okända, oväntade och ibland osannolika affärslandskapet.
Genom våra affärsområden hjälper vi framgångsrikt kunden att hantera affärskritiska risker och även att identifiera framtida affärsmöjligheter.

Vårt arbete präglas Affärsmässighet, Värdeskapande och Senioritet.

veralex ab