Risk Management

Risker och riskhantering är ständigt i fokus. På Veralex är inriktningen att all riskhantering ska skapa mervärde i stället för enbart mer eller nya regler och fristående nya processer. Vi hjälper er att koppla risk managementprocessen till er organisations normala strategi- och finansiella planeringsprocess.
Rätt applicerad och med rätt kunskap kan ni använda riskanalysen till att ta effektiva och affärsmässiga beslut. Vi hjälper er att identifiera risker i omvärlden som kommer att påverka just er organisation.
Vi är ett av få risk managementföretag som kan hjälpa er med att kostnadsberäkna vad varje risk innebär för er verksamhet – risker omsatt till kronor och ören – inkluderande kostnader för negativ varumärkespåverkan.

Att arbeta effektivt med riskhantering innebär inte bara att identifiera, värdera, placera, hantera riskerna utan också att regelbundet följa upp dem. Detta görs när det behövs, omvärlden förändras, ett förvärv genomförs, ett samgående med annat bolag görs eller av annan anledning, men på strategisk nivå alltid i samband med att verksamheten planeras på strategisk nivå, medan risker på taktisk och operativ nivå måste följas upp oftare; 3-6 månaders intervaller. Vi på Veralex har lång erfarenhet av att bistå kund med att hantera hela risk management processen. Vi strävar efter att bygga långsiktiga förhållanden där vi tillsammans med kunden lär känna deras verksamhet och därmed kan vara värdeskapande, inte minst vid strategi – finansiella planeringsprocesser, men lika gärna på operativ nivå vid affärsplanering eller andra mera operativa aktiviteter.
veralex-risk-management

På Veralex strävar vi efter att ständigt utveckla kunskap gällande risk management och våra arbetsmetoder. Vi följer de senaste vetenskapliga rönen från globala experter och deltar aktivt i olika forum. Några av de vi anser driver utvecklingen idag och som har påverkat oss är;

Dr. Deborah Pretty – Grundare av Pentland Analytics, tidigare Oxford Metrica under Oxford University, är banbrytande med sin forskning och sina utvecklade modeller om hur man konsekvensberäknar risker till kronor och ören, med fokus på kostnader för ryktesrisker och varumärkespåverkan.

Professor Yossi Sheffi – Director, MIT Center for Transportation & Logistics, Cambridge, Massachusetts, USA är världsledande i sin forskning om risker kopplat till Supply Chain och Outsourcing.

Dr. Warren Black – Queensland University of Technology, är en av de främsta i världen genom sin forskning om att skapa motståndskraft (resilience) i en komplex, okänd, disruptiv och ständigt föränderlig värld.

värdeskapande