Veralex

Er partner inom risk management med affärsmässighet, värdeskapande och senioritet

Affärsmässighet​

Senioritet

Värdeskapande

Veralex

Veralex AB är ett konsultbolag med fokus på risk management, resiliens, utredningsarbete och utbildningar. Vi bistår med rådgivning, utbildning och konsultuppdrag. Vi jobbar evidensbaserat enligt ”best practise”. Vi följer de senaste vetenskapliga rönen och forskningen från globala experter och internationella lärosäten. Den långa erfarenheten i kombination med kunskap om ny forskning på området skapar en unik kompetens att förmedla till våra kunder.

Veralex är ett av få bolag i Norra Europa som utvecklat modeller och metoder som kan
kostnadsberäkna riskers konsekvenser till ”kronor och ören”. Så även med s.k. ryktesrisker som har negativ varumärkespåverkan som påverkar till exempel börskursen. Denna förmåga gör Risk Management processen synnerligen affärsmässig då man enkelt kan mäta riskers konsekvenser mot vad det kostar att mitigera dem önskad nivå.