Nyheter

World Economic Forum Global Riskrapport 2021 är här

Global Risks 2021

WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL RISKRAPPORT 2021 ÄR HÄR

WEF: s globala riskrapport 2021 varnar för en potentiellt ”Fractured Future” där social, ekonomisk och personlig stabilitet är i fara. Om vi ​​inte proaktivt samlas för att gemensamt ta itu med våra globala sårbarheter och bygga in en bättre motståndskraft mot framtida makro hot så ser framtiden inte ljus ut. 

På nationell nivå måste vi få bort politiskt käbbel, få bort vår svenska saktfärdighet och ena oss.  På nordisk, europeisk och global nivå måste släppa vår patriotiska hållning med nationella lösningar med kortsiktighet och börja samarbeta på ett mycket mera generöst sätt. Istället för att gemensamt hantera de stora makro frågorna (pandemier, klimatförändringar, terrorism mm.) har vi ägnat alltför mycket tid åt President Trump, handelskrig mellan Kina och USA och i detta sammanhang andra underordnade frågor. 

 Nu skulle det vara lätt att ignorera en sådan varning som lyfts fram i denna rapport, men kom ihåg att detta är samma rapport som i januari 2019 (tio månader före Covid 19) varnade oss för att ”The World is Sleepwalking into Crisis på grund av våra kollektiva misslyckanden med att samarbeta om kända makro hot (inklusive pandemier). Pandemier som har varit på WEF:s globala risk lista de senaste tio åren och sedan i januari 2020 (under tidiga Covid 19) varnade en annan rapport oss om att våra sjukvårdssystem i världen är dåligt utrustade för en stor pandemi – samma varning i båda rapporterna! Vilka obekväma sanningar ligger i den senaste rapporten? 

”Never in modern times has one event had such a wide-ranging effect on the world, its inhabitants and its ecosystems. The Coronavirus crisis has exposed fundamental shortcomings in pandemic preparedness, socioeconomic safety nets and global cooperation. As countries now seek to recover, some of the more lasting economic, environmental, societal and technological challenges are only just beginning to become visible. Around the world, 500 million people are now at risk of falling into poverty due to abnormal unemployment, surges in business bankruptcies, weakening fiscal positions and potential market collapses. The global economic fallout will (soon) dominate all our collective risk perceptions.”

World Economic Forum (WEF), COVID-19 Risks Outlook Report

Jag funderar särskilt över de potentiella effekterna av en isolerad, fragmenterad, desillusionerad värld som nu finns för ungdom som nu går in i vuxenlivet. Hur tänker de?  Vad känner de? Kommer de ha någon respekt för oss som befunnit oss i vuxenvärlden ett långt tag och skapat den värld vi lever i nu? Vad innebär detta på lång sikt? 

Aldrig tidigare har det funnits ett sådant stort behov att jobba med en effektiv och strukturerad riskhantering – i alla organisationer. Vi måste börja ”mappa” vår organisations risker för att säkerställa organisationens överlevnad och identifiera de nya affärsmöjligheter som uppstått i vågen av Covid 19 som sköljt och sköljer över oss. Vi måste förflytta oss från förnekelse och panik till strukturerad strategi planering och riskhantering.

Vi på Veralex AB finns här för att bistå er med detta viktiga arbete.

Dela på sociala medier

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relateratede inlägg

Veralex AB

Företaget har F-skattebevis.
Org, nr: 559229-9100

Kontakta oss