Whistleblowing

Den 17 december 2021 föreslås I SOU 2020-38 att alla företag och myndigheter med mer än 50 anställda måste ha en visselblåsarfunktion och en oberoende funktion för att hantera inkomna ärenden. 

Veralex har tillsammans med en partner en färdig organisation både för att ta emot visselblåsning och för att utreda kvalificerade ärenden som inkommer genom visselblåsningssystemet.

Kontakta oss för en förutsättningslös konsultation.

Whistleblowing

Whistleblowing - Visselblåsning

Whistleblowing

Att visselblåsa innebär enkelt uttryckt att en eller flera personer medvetandegör att något otillbörligt pågår i en organisation.

Veralex erbjuder stöd med kvalificerad utredningsförmåga om ni idag har ett visselblåsarsystem i er organisation. För er som är i behov av ett visselblåsarsystem samt kvalificerad utredningsresurs för att uppfylla det kommande lagförslaget kan Veralex även förmedla kontakt med vårt partnerföretag WhistleB, ett svenskgrundat företag som erbjuder ett mycket beprövat och säkert system.

Avtal som tecknas med WhistleB i samband med att kund tecknar avtal med Veralex för att hantera kundens utredningar – innebär ett rabatterat avtalspris för visselblåsarsystemet.

 

Veralex utredare har lång erfarenhet. Tillsammans med kunden går vi igenom vår metodik och hur vi kan hjälpa kunden att stänga den risk som de identifierade oegentligheterna innebär.

 

2