Konsulter

Magnus-2

Magnus Cudzoe​

Magnus har arbetat med risk management och säkerhetsfrågor sedan 1988 och har arbetat i offentlig och internationell verksamhet i ca 25 år med erfarenhet från Polisen, MSB, FN och NRC. Magnus har även haft säkerhetschefsroller på IKEA i flera år och kommer senast från rollen som Group Safety & Security Manager på INGKA Group.  

Magnus har en högskoleexamen i Statskunskap från Lunds universitet och har även genomgått Polisens chefsprogram mot strategisk nivå (RPS och Umeå Universitet). 

Magnus är en av våra seniorkonsulter som har ett speciellt fokus på affärsområdena risk management, resilience, utredning, utbildning och visselblåsning.

Christer

Christer Liljenberg

Christer har över 40 års erfarenhet av arbete med säkerhet, utredningsverksamhet och riskhantering. Först inom Polisen där han under många år arbetade med utredningar kring grova brott och underrättelsearbete riktat mot grov organiserad brottslighet. Därefter gick Christer till If Skadeförsäkring där han bland annat hade rollen som utredningschef i Sverige och Danmark med ansvar för utredningar angående försäkringsbedrägerier, penningtvätt och terroristfinansiering.

Christer gick därefter till rollen som koncernsäkerhetschef på If Skadeförsäkring med ansvar för krishantering, kontinuitetsarbete och fysisk säkerhet. Han har stor förståelse för processarbete och lång erfarenhet av organisatoriska utmaningar. 

Christer är en av våra seniorkonsulter som har ett speciellt ansvar för affärsområde utbildning, krishantering, utredningar och resiliens.

veralex_logo

Per Davidsson

Per Davidsson innehar en Master of Science in Psychology från Lunds Universitet. 

Pelle har arbetat såväl med klinisk psykologi som med organisationspsykologi och ledarskap i över 30 år både nationellt och internationellt. Han har stor och bred erfarenhet av ledarskapsutbildningar, utvecklingsarbete med ledningsgrupper och chefshandledning. Pelle arbetar också med gruppers utveckling, mentorskap och förändringsarbete.

IFL, University of Luxembourg, Tetra Pak, Volvo, Nycomed/Takeda, Duni, TietoEWRY, If, Telenor, sjukvårdsorganisationer, Skatteverket, Post och Telestyrelsen är några av Pelles uppdragsgivare.

I sin roll fokuserar Pelle på gruppen och dess samspel, beslutsfattande och ledarskap. Han bidrar också med kunskap om individuella reaktionsmönster i kriser och stressade situationer.

Tillsammans med Ulf Rönndahl har Per Davidsson utvecklat en utbildning, ”Ledarskap i kris” och utvecklat en samtalsmodell som ingår i en utbildning för ”svåra samtal” och utredande samtal. Båda utbildningarna baseras på scenarioträning.