Utredning

Veralex kvalificerade utredare kan hjälpa er då misstankar uppstår angående bedrägeri, mutor, korruption eller angående andra oegentligheter i er organisation.

Våra utredare har mångårig erfarenhet och arbetar etiskt, objektivt och snabbt för att fastställa vad som hänt och vem som identifieras som ansvarig.

Administrativa utredningar

Veralex genomför administrativa utredningar. En utredning handlar oftast om att bereda underlag för att en organisations ledning ska kunna fastställa om de har förtroende för en eller flera medarbetare som kan beläggas med oegentligheter. 

När våra utredare genomför utredningar så är syftet alltid att den dokumenterade utredningen ska vara så kvalitativ att den kan användas som underlag i en rättslig process.

Våra utredare kan arbeta tillsammans med era egna internutredare och styrelser eller helt självständigt.

Nedan finner ni ett axplock av de utredningstyper Veralex  genomför.Internutredningar
Arbetsmiljöutredningar
Arbetsrättsutredningar
Försäkringsutredningar
Bakgrundsanalys
Due Diligence
Kvalificerat rekryteringsstöd

2