Nyheter

Den strategiska korpralen och den moderna säkerhetschefen

moderna säkerhetschefen

Jag föreläser den 25–26 januari på Företagsuniversitetet i Stockholm – jag i studio, använder Teams och ritar som Kurt Olsson medan deltagarna är hemma eller på sina arbetsplatser. Föreläsningarna är för de som går en lång säkerhetschefskurs; Diplomerad Säkerhetschef. Jag har tidigare föreläst tre dagar om modern riskhantering för denna grupp med temat ”Modern riskhantering – Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering”. Vi jobbade mycket under dessa dagar med att visa uppsidan med en effektiv riskhantering i en organisation. Hur man planerar riskmanagement processen så den effektivt flyter in i den företagsövergripande strategiprocessen (planering 3–5 år framåt), affärsplaneringsprocessen (12–18 månader framåt) och i den finansiella planeringsprocessen för samma tidsperioder. Vi jobbade också praktisk med flera olika riskmodeller för att visa styrkor och svagheter som finns med olika modeller att bedöma risker och konsekvenser med. Modeller att använda för att presentera ett beslutsunderlag för beslut av ledningsgrupper och styrelser. Fokus på dessa dagar var också att visa var det faktiska värdet finns i en organisation d.v.s. 90 % av värdet finns i de immateriella tillgångarna; varumärke, patenträttigheter, kunddatabaser, effektiv logistik och medarbetarnas kompetens m.m.

Dessa två dagar skall nu handla om operationell och strategisk verksamhetsplanering för säkerhetschefer med tema och riktning ”Den strategiska korpralen” och ”Den moderna säkerhetschefen”.  Vi tar med oss våra kunskaper från risk managementdagarna och ser till att effektivt ”jacka” in säkerhetsarbetet i denna process. Vi använder fastställda riskmetoder och riskmodeller för att planera för säkerhetsverksamheten – på strategisk och operationell nivå.

Kort sagt så flyttar vi från att vara ”minutoperativa” och ”släcka bränder” till att vara strategiska, vara riskbaserade, affärsmässiga och att säkerställa så att vi med våra processer undanröjer säkerhetsrisker som kan hindra organisationen från att nå affärsmål och strategier. Vi hjälper organisationen att bli resilient – motståndskraftig – mot vad som än kommer. 

Föreläsningarna bygger på massor av praktiska erfarenheter och på den senaste forskningen från bl.a. Professor Yossi Sheffi, Director of the MIT Center for Transportation & Logistics, MIT Boston, – The New (Ab)Normal: Reshaping Business and Supply Chain Strategy Beyond Covid-19  och Professor Amy C Edmonson, Harvard Business School – ”The Fearless Organization – Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growt

Behöver du hjälp med denna ”förflyttning” av säkerhetsfunktionen, att förstå hur man kan vända risker till affärsmöjligheter eller en inspirationsföreläsning så tveka inte med att höra av dig. >>> Kontakta oss

Dela på sociala medier

Relateratede inlägg

Risk Management

Kurser i Risk Management

Då är det dags igen! Grundkurs i Risk Management i Företagsuniversitetets regi. Deltagare från bank, försäkring, kommuner, skatteverket och privata

Läs mer >>

Veralex AB

Företaget har F-skattebevis.
Org, nr: 559229-9100

Kontakta oss