Nyheter

Risk Management – ”optimering av affärsprestanda genom intelligent riskhantering”

intelligent riskhantering

Idag är det söndag eftermiddag. Jag är på väg mot Stockholm och ny diplomeringskurs i Risk Management.  Det blir en digital föreläsning från en studio i Stockholm. Alla kursdeltagare finns hemma eller på sitt arbete. Det är sista dagen i utbildningen ”Diplomerad Risk Manager” i Företagsuniversitetet, Stockholm regi.                                                                                                                 

En intensiv kurs om modern riskhantering som skapar mervärde och affärsmöjligheter på samma gång som den beskriver hur man undanröjer risker som hindrar en organisations måluppfyllelse.

Det är sista dagen imorgon måndag – efter deltagarnas redovisning av sina diplomeringsuppgifter – blir det bl.a. intressanta diskussioner om morgondagens utmaningar och hur även ”riskfolk” måste ställa om processer, mind set och öka kompetensen för att jobba med optimering av affärsprestanda genom intelligent riskhantering, att hjälpa organisationen att jobba i det ”okända och oväntade” – och inte minst hur man skapar motståndskraft för att hantera ”vad som än kommer ”. 

Tidigare dagar har präglats av bra diskussioner, högt i tak, stor öppenhet, reflektioner och mycket lärande!! Kul att få vara en del av detta och få dela med sig av våra erfarenheter.

Inför planering av dagen och när jag tog fram föreläsningsmaterialet så väcktes en rad tankar. Tankarna hamnade som en rubrik på denna bloggartikel. Jag kommer i nästa blogg utveckla detta koncept ytterligare. Modern riskhantering handlar just om detta som rubriken beskriver. Att vara affärsmässiga och ha en intelligent riskhanteringsprocess som skapar nya affärsmöjligheter – som optimerar affärsprestanda genom intelligent riskhantering. Som mäter sannolikhet för måluppfyllelse istället för sannolikhet för att risken skall slå in och förhindra att målen uppnås.

Ulf Rönndahl

CEO                                                                                                                                                                       

Veralex AB

Dela på sociala medier

Relateratede inlägg

Risk Management

Kurser i Risk Management

Då är det dags igen! Grundkurs i Risk Management i Företagsuniversitetets regi. Deltagare från bank, försäkring, kommuner, skatteverket och privata

Läs mer >>