Nyheter

Risk Management 4.0 – Resilience

Risk Managament

Resilience är det nya nyckelordet i risk management termologin. Ordet kan översättas till att skapa motståndskraft. Att skapa motståndskraft i en disruptiv, okänd och komplex värld. Den nya världen beskrivs ofta internationellt som the VUCA World (VUCA – volatility, uncertanity, complexity, ambiguty) d.v.s. på svenska volativ, osäker, komplex och svårtolkad.

Vi är nytt mitt i den fjärde industrirevolutionen. Vi har lagt ångmaskinen, elektrifieringen och datorrevolutionen bakom oss. Vi står nu mitt i en tid av teknisk utveckling vi aldrig tidigare skådat. Denna fjärde industrirevolution präglas av total global uppkoppling mellan sju miljarder människor som är uppkopplade för handel och kommunikation samtidigt som vi kommer vara i en ständigt disruptiv värld där nya teknologier, produkter, tjänster och kundbeteenden ständigt förändras.

Det tog 70 år att utveckla och locka 100 000 000 nyttjare av telefonen (1876), Facebook 5 år (2004) och Candy Crush (2012) globalt endast 3 år.

Under Industriepoken 4.0 bör vi förvänta oss att start-up organisationer kan locka 100 000 000 kunder på mindre än ett år och 1 miljard kunder under tre år globalt. När en industriledande aktör ganska lätt kan komma under sådana konkurrenshot på mindre än ett år av organisationer och produkter/tjänster som ännu inte existerar, kommer effekterna av deras intrång på marknaden vara helt förödande.

Det som gör denna fjärde revolution särskilt unik är hastigheten, omfattningen och intimiteten vid vilken ny teknik kommer att integreras i vår existens. Teknologiska framsteg når redan tidigt en kritisk massa där stora innovationer inte längre bara dyker upp från vanliga laboratorier och universitet utan också från hemmakällare och garage innan de snabbt når marknaden.

Förutom den tekniska utvecklingen har vi massor med andra risker som måste hanteras i denna föränderliga värld. Pandemier, svåra miljöförändringar, terrorism, legala förändringar – paletten är omfattande. Vi vet inte hur förändringarna kommer bli. Vi vet bara med säkerhet att förändringarna kommer.

Det innebär att ledande organisationer behöver investera i infrastruktur och processer för riskhantering som gör det möjligt identifiera och reagera på dessa snabbt växande fenomen som skapar en disruptiv värld. Huvudinriktningen på den moderna riskhanteringsfunktionen måste vara att hjälpa organisationen att etablera en systematik för att skapa motståndskraft mot dessa fenomen.

Bolag som vill verka, överleva och bli framgångsrika under Industri 4.0 tidsåldern måste bättre förstå vad som driver värde och var tillgångarna finns i företaget. Det innebär att man måste tänka om och designa om synsätt på hur Risk Management bäst stödjer organisationen i olika strategi, – utvecklings och beslutsprocesser. Den primära riskprocessen borde istället vara att identifiera snabbt växande konkurrenter, säkerställa bibehållen popularitet och uppdatera sina tjänster och produkter efter kundernas behov. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är kritisk.

I var och en av de tre föregående industrirevolutionerna var de mest upprepade och standardiserade yrken som hade den högsta risken för störningar från nya framväxande tekniker. Denna observation har enorma konsekvenser för riskhanteringsyrket, eftersom mycket av det vi för närvarande anser vara ledande metoder för riskhantering är mycket standardiserat och repetitivt.

ISO 31 000:2018, COSO och andra standards, riskregister, regelefterlevnad (compliance), internrevision, kvantitativ riskbedömning etcetera är alla standardiserade och repeterbara metoder för att kontrollera risker. Det är exakt den här typen av metoder som förväntas bli störda i den framtida världen som består av Big data, avancerade analyser, artificiell intelligens och autonoma maskiner.

Dela på sociala medier

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relateratede inlägg

Veralex AB

Företaget har F-skattebevis.
Org, nr: 559229-9100

Kontakta oss