Resiliens

Resiliens, eller motståndskraft, innebär ur ett risk managementperspektiv att skapa en strategi för hur vi hanterar det oväntade. Enkelt uttryckt så ska vår planering kunna appliceras på vad som än kommer i vår väg. En strategi som innefattar redundans, enkelhet, flexibilitet samt hur vi kommunicerar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med att identifiera, analysera och operationalisera verksamheter för att hjälpa er att skapa resiliens.

Risk Management 4.0

Förutom den tekniska utvecklingen ser vi flera andra risker som måste hanteras i denna föränderliga värld. Pandemier, svåra miljöförändringar, terrorism, legala förändringar – paletten är omfattande. Vi vet inte hur förändringarna kommer att bli. Vi vet bara med säkerhet att förändringarna kommer.

Det innebär att ledande organisationer behöver investera i infrastruktur och processer för riskhantering som gör det möjligt att identifiera och reagera på dessa snabbt växande fenomen som skapar en disruptiv värld. Huvudinriktningen på den moderna riskhanteringsfunktionen måste vara att hjälpa organisationen att etablera en systematik för att skapa motståndskraft mot dessa fenomen.

Organisationer som vill verka, överleva och bli framgångsrika i Industri 4.0 tidsåldern måste bättre förstå vad som driver värde och var tillgångarna finns i organisationen. Det innebär att man måste tänka om och designa om synsätt på hur Risk Management bäst stödjer organisationen i olika strategi, utvecklings och beslutsprocesser.

Den primära riskprocessen borde istället vara att identifiera snabbt växande konkurrenter, säkerställa bibehållen popularitet och uppdatera sina tjänster och produkter efter kundernas behov. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är kritiskt.

2
Dela på sociala medier