Veralex AB

Veralex AB är ett konsultbolag med fokus på risk management. Vi vänder oss första hand mot ledningsgrupper för att gemensamt ta fram en konsoliderad risk management process.

Genom våra affärsområden hjälper vi framgångsrikt kunden att hantera affärskritiska risker och även att identifiera framtida affärsmöjligheter. 

Vår verksamhet präglas av

Verksamhetsområde

Utbildningar

Utredningar