Ulf Rönndahl

Jag har arbetat med Risk Management i 25 år och vet hur det skall fungera när det är som bäst, d.v.s. när processerna undanröjer risker men också skapar nya affärsmöjligheter i en organisation.

Ulfs berättelse

Jag har under min tid som Chief Risk Officer och under min studietid på Harvard Business School hittat ”ammunitionen” för att beskriva mervärdet och uppsidan av en effektiv och modern riskhantering. Jag pratar ledningens och styrelsens ”språk”. I samråd med kundens ledningsgrupper och styrelser är jag och mina konsulter behjälpliga med att ta fram och implementera risk management processer som kan kvantifiera riskers påverkan på verksamheten i kronor och ören men som också kan mäta börskursrörelser p.g.a. varumärkespåverkan s.k. ryktesrisker.

Ytterligare en befäst värdeskapande kunskap och erfarenhet är att koppla RM-processen till bolagens strategi och den finansiella planeringsprocessen så att riskmätningen sker mot operativa affärsmål och den övergripande strategin – på EBITA och Revenue nivå.

Jag har en examen i Finance, Strategy, Global Strategy, Strategic Marketing, Risk Management och CSR från Harvard Business School, Boston USA i kombination med en Executive MBA-examen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt en examen från Corporate Governance Programmet vid EFL i Lund.

Genom Veralex är jag programchef och ansvarig för en rad privata RM-managementutbildningar. Jag förekommer och refereras till i läroböcker inom Risk Management, bl.a. på Copenhagen Business School i Köpenhamn.

Jag har ett bra ”track record” under mina 24 år som ledare. Sedan jag började i näringslivet alltid, i medarbetarundersökningar man gjort på de arbetsplatser där jag haft ledarroller, värderats högt bland ledare, top 3-5 av samtliga ledare och vid några tillfällen högst. Kunskaper om förändringsledarskap, hur man får ”andra att vilja” och ”att leda genom att fråga” är kritiska när man jobbar med att implementera nya processer i en organisation.

Avslutningsvis så vill jag poängtera att både jag och mina konsulter drivs av att skapa ett mervärde för kunden – ingenting slår känslan av att gemensamt och framgångsrikt gå i mål i enlighet med kundens önskemål!

Jag ser fram emot att höra ifrån just dig som läst min berättelse och ta del av din!