Nyheter

Kurser i Risk Management

Risk Management

Då är det dags igen!
Grundkurs i Risk Management i Företagsuniversitetets regi.
Deltagare från bank, försäkring, kommuner, skatteverket och privata bolag.

Dagarna har fokus på modern och effektiv Risk Management = Optimering av affärsprestanda genom intelligent riskhantering.

Globalisering, ny teknik, nya distribueringskanaler, digitalisering, AI, miljöförändringar, politiska förändringar, nya sätt att kommunicera i nya sociala nätverk och andra dramatiska förändringar gör framtiden mycket mera svårnavigerad för alla organisationer. Coronapandemin har visat oss vilka utmaningar vi står inför i framtiden. Att kunna verka och bedriva verksamhet i den okända, osannolika och oväntade världen är ett måste och har nu stort fokus.

Vi står inför ett skifte när det gäller riskhantering. Att arbeta efter gamla modeller från den ”gamla världen”, skapar vare sig mervärde, konkurrens – eller affärsfördelar för någon organisation i den nya världen. Peter Drucker uttrycker detta med: ”The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence – it is the revert to yesterday´s logic”.

Framtidens riskhantering handlar inte om att hantera risker utan om att vara affärsmässiga och optimera affärsprestanda. Lägga resurserna där de gör mest nytta. Processer som mäter sannolikhet för måluppfyllelse i stället för sannolikhet för att risken skall slå in och förhindra att målen uppnås. En process som är affärsmässig och som skapar nya affärsmöjligheter.

Fokus kommer vara:
Ø Vad är det som är skyddsvärt i en modern organisation idag?
Ø Hur kan man stärka anseende, varumärke och bolagsvärde med effektiv riskhantering?
Ø Hur skapar man riskmatriser som mäter kostnad för risk mot EBITA och Revenues?
Ø Hur utvecklar man en RM-process där strategi, hållbarhet och risk management är helt integrerade i en och samma process – en hållbar strategi för framtiden?
Ø Hur bygger man resilience – motståndskraft – i en osäker och oväntad värld?

Vi kör två grundkurser i vår och sommar och en diplomeringskurs i höst för de som vill fortsätta mot en diplomering och nya djupa kunskaper!

Dela på sociala medier

Relateratede inlägg