Krishantering

Återkommande forskning visar effekterna av bristande krishantering men samtidigt också uppsidan med en effektiv krisorganisation som systematiskt hanterar incidenter och allvarliga påfrestningar i verksamheten. Redan 2001 visade forskningen en 30 % värdeskillnad i börskursrörelser för bolag som var effektiva i sin krishantering (+ 10 %) jämfört med de bolag som inte hade denna förmåga (-20 %).

Veralex har kunskapen och verktygen för att kunna hjälpa er att uppdatera en befintlig krishanteringsprocess eller ta fram en ny.

Modern krishantering

Forskning från 2006 visade effekterna när bolag var bättre än sina konkurrenter i krishantering när en hel bransch drabbades av samma allvarliga påfrestning i sina verksamheter. De negativa effekterna var fortfarande – 20 % på börskursrörelserna medan de positiva effekterna visade en ökning med + 30 % på börskursen. Man kan kalla detta fenomen ”den enas död och den andras bröd”.

2011 kom ny revolutionerande forskning som visade att det fanns en 80 % risk att olika organisationer skulle tappa åtminstone 20 % av sitt börsvärde minst en gång inom en femårsperiod.

Sociala mediers intrång på marknaden har också starkt påverkat olika intressenters värdering av en organisation. Ny forskning – tre olika rapporter – från 2019 beskriver hur sociala medier har påverkat ett bolags värde mätt efter ett bolagets krishanteringsförmåga. En jämförelse mellan vilken varumärkespåverkan, negativ och positiv, som uppstått i kölvattnet av social medias utveckling visar att den negativa och positiva effekten på ett börsvärde fördubblat sig mellan 2000 – 2018. Vi pratar om stora risker men också enorma möjligheter att i krisen skapa en dramatiskt positiv hävstångseffekt.

Modern Risk Management 4.0 är att hantera risker men också att skapa och hantera nya affärsmöjligheter.

 

2