Nyheter

Hållbarhet + Säkerhet = 1 + 1 = 3

Hållbarhet brukar definieras som ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls

Idag kan ingen organisation kan stå utanför ett ambitiöst och seriöst arbete med hållbarhetsfrågor (Business Sustainability). Säkerhetsarbetet har på kort tid blivit en viktig del att skapa trygghet, säkerhet, motståndskraft och hållbara långsiktiga processer i en organisation. Behovet och kopplingarna mellan ett effektivt och strategiskt säkerhetsarbete och organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete har aldrig varit större än nu. Följ med på denna ”en-dagars resa” om hur du skapar nya möjligheter för säkerhetsfunktionen och hur du kopplar samman det strategiska säkerhetsarbetet med framtidens hållbarhetsarbete.

MASTER CLASS SÄKERHET OCH HÅLLBARHET – Kurslängd 1 dag

Det kan vara en utmaning för säkerhetsfunktion att ”hitta rätt” argument och både bygga in hållbarheten i säkerhetsstrategierna och att nyttja det inflytande som uppstår när ledningen inser vikten av hållbarhetsarbete. Det ger goda möjligheter att skapa och driva igenom säkerhetsprojekt och utveckling på området.

Efter den här endagskursen har du konkreta verktyg som gör att även säkerhet är en naturlig del av ledningens arbete mot måluppfyllnad och framgångsrik, hållbar affärsutveckling. Du lär dig hur du kopplar samman det strategiska säkerhetsarbetet med hållbarhetsarbetet och samtidigt får du ”draghjälp” med det viktiga säkerhetsarbetet.

Ø Från Corporate Social Responsability till Corporate Responsability till Business Sustainability – hur har denna resa sett ut och varför har förändringarna och förskjutningen kommit?

Ø Lär dig att förstå de olika modeller man kan jobba med för att jobba effektivt med ett modernt hållbarhetsarbete – (modeller från Harvard Business School)

Ø Hur kopplar du samman risk management, säkerhetsarbetet och strategier för hållbarhetprocessen till en effektiv hållbarhetsprocess för hela organisationen?

Ø Utveckla KPI:er (Key Perfomance Indicators) för säkerhetsarbetet som blir en del av det viktiga hållbarhetsarbetet

Ø Hur ska du utveckla och forma säkerhetspolicy och andra styrdokument för säkerhetsarbetet så det synkroniserar med styrdokument för hållbarhetsarbetet?

Välkommen på Master Class i ”Säkerhet & Hållbarhet” i Företagsuniversitetets regi den 27 september 2021!

Kursledare är Veralex VD Ulf Rönndahl

Dela på sociala medier

Relateratede inlägg

Risk Management

Kurser i Risk Management

Då är det dags igen! Grundkurs i Risk Management i Företagsuniversitetets regi. Deltagare från bank, försäkring, kommuner, skatteverket och privata

Läs mer >>