Nyheter

Den svenska implementeringen av EU: s direktiv för skydd av visselblåsare

Senast i mitten på december 2021 måste alla organisationer i Sverige med minst femtio anställda uppfylla den svenska implementeringen av EU: s direktiv för skydd av visselblåsare.

I korthet innebär det att företag med minst femtio anställda måste inrätta en säker intern rapporteringskanal och utse medarbetare eller kontraktera konsulter med rätt kompetens för att hantera rapporteringskanalen och de inkomna ärendena. Man måste också upprätta rutiner för bland annat hur, och inom vilket tidsspann, man ska återkoppla till visselblåsaren.

Förutom att uppfylla aktuellt regelverk så ger ett visselblåsarsystem er en lägesbild av möjliga risker som finns i er organisation så att dessa kan hanteras på ett proaktivt sätt. Att ha ett välfungerande visselblåsarsystem visar också att er organisation arbetar utifrån etiskt hållbara affärer. Det är också ett sätt att visa medarbetare att er organisation är redo att agera då oegentligheter upptäcks.

Veralex erbjuder stöd med kvalificerad utredningsförmåga om ni idag har ett visselblåsarsystem i er organisation. För er som är i behov av ett visselblåsarsystem samt kvalificerad utredningsresurs för att uppfylla det kommande lagförslaget kan Veralex även förmedla kontakt med vårt partnerföretag WhistleB, ett svenskgrundat företag som erbjuder ett mycket beprövat och säkert system. Avtal som tecknas med WhistleB i samband med att kund tecknar avtal med Veralex för att hantera kundens utredningar av visselblåsta ärenden – innebär ett rabatterat avtalspris för visselblåsarsystemet.

Kontakta oss på Veralex för en förutsättningslös diskussion om hur ni säkerställer en visselblåsarlösning i er organisation som uppfyller de kommande kraven.

Dela på sociala medier

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relateratede inlägg

Veralex AB

Företaget har F-skattebevis.
Org, nr: 559229-9100

Kontakta oss