Nyheter

Den moderna riskchefen

Den moderna riskchefens roll är inte längre att bara vara ägare till organisationens riskregister och ansvara för försäkringsupphandling. Snarare är det att hjälpa organisationen att utveckla en intern kapacitet som gör det möjligt att respondera på ett intelligent och positivt sätt som svar på kullkastande och omvälvande påverkan som skapar avbrott och påfrestningar inom komplexa leveransmiljöer. För detta ändamål behöver den moderna riskchefen vara en betrodd rådgivare, en innovatör och en influencer. Om inte, så kommer rollen inte att ge det värde som en modern organisation behöver.

Den moderna riskchefens roll är att hjälpa organisationen att hantera det okända, det oväntade och det osannolika. Strävan måste vara att ”bounce forward” (studsa framåt), istället för ”bounce back” (studsa tillbaka) när vi utsätts för svåra påfrestningar i verksamheten. En riskchef av idag behöver därför ha förmåga att omvärldsbevaka, göra kvalificerade analyser samt kunna knyta organisationens riskprocess till dess affärsprocess och strategiska mål och riskaptit.

Sitter du idag i en roll med ansvar för att hantera risker i er organisation eller om ni idag inte har en renodlad roll – kontakta Veralex för ett förutsättningslöst möte för en genomlysning av er riskhantering.

Dela på sociala medier

Relateratede inlägg

Risk Management

Kurser i Risk Management

Då är det dags igen! Grundkurs i Risk Management i Företagsuniversitetets regi. Deltagare från bank, försäkring, kommuner, skatteverket och privata

Läs mer >>