Risk Management – ”optimering av affärsprestanda genom intelligent riskhantering”

intelligent riskhantering

Idag är det söndag eftermiddag. Jag är på väg mot Stockholm och ny diplomeringskurs i Risk Management.  Det blir en digital föreläsning från en studio i Stockholm. Alla kursdeltagare finns hemma eller på sitt arbete. Det är sista dagen i utbildningen ”Diplomerad Risk Manager” i Företagsuniversitetet, Stockholm regi.                […]

Den moderna riskchefen

Den moderna riskchefens roll är inte längre att bara vara ägare till organisationens riskregister och ansvara för försäkringsupphandling. Snarare är det att hjälpa organisationen att utveckla en intern kapacitet som gör det möjligt att respondera på ett intelligent och positivt sätt som svar på kullkastande och omvälvande påverkan som skapar avbrott och påfrestningar inom komplexa […]

Risk Management 4.0 – Resilience

Risk Managament

Resilience är det nya nyckelordet i risk management termologin. Ordet kan översättas till att skapa motståndskraft. Att skapa motståndskraft i en disruptiv, okänd och komplex värld. Den nya världen beskrivs ofta internationellt som the VUCA World (VUCA – volatility, uncertanity, complexity, ambiguty) d.v.s. på svenska volativ, osäker, komplex och svårtolkad. Vi är nytt mitt i […]