Att fatta viktiga beslut när det ”brusar”

RM III

Nobelprisvinnaren i Ekonomi Daniel Kahneman, professor emeritus i psykologi vid Princeton University, ansedd som en av våra största ”tänkare”, med sin bok ”Tänka snabbt och långsamt” som är baserad på hans forskning inom området som benämns bedömnings- och beslutsfattande psykologi (judgement and decision making (JDM) psychology på engelska). Forskningen – D. Kahneman och A Tversky, […]

Hållbarhet + Säkerhet = 1 + 1 = 3

Hållbarhet brukar definieras som ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse […]

Risk Management – ”optimering av affärsprestanda genom intelligent riskhantering”

intelligent riskhantering

Idag är det söndag eftermiddag. Jag är på väg mot Stockholm och ny diplomeringskurs i Risk Management.  Det blir en digital föreläsning från en studio i Stockholm. Alla kursdeltagare finns hemma eller på sitt arbete. Det är sista dagen i utbildningen ”Diplomerad Risk Manager” i Företagsuniversitetet, Stockholm regi.                […]

Den svenska implementeringen av EU: s direktiv för skydd av visselblåsare

Senast i mitten på december 2021 måste alla organisationer i Sverige med minst femtio anställda uppfylla den svenska implementeringen av EU: s direktiv för skydd av visselblåsare. I korthet innebär det att företag med minst femtio anställda måste inrätta en säker intern rapporteringskanal och utse medarbetare eller kontraktera konsulter med rätt kompetens för att hantera […]

World Economic Forum Global Riskrapport 2021 är här

Global Risks 2021

WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL RISKRAPPORT 2021 ÄR HÄR WEF: s globala riskrapport 2021 varnar för en potentiellt ”Fractured Future” där social, ekonomisk och personlig stabilitet är i fara. Om vi ​​inte proaktivt samlas för att gemensamt ta itu med våra globala sårbarheter och bygga in en bättre motståndskraft mot framtida makro hot så ser framtiden […]

Den strategiska korpralen och den moderna säkerhetschefen

moderna säkerhetschefen

Jag föreläser den 25–26 januari på Företagsuniversitetet i Stockholm – jag i studio, använder Teams och ritar som Kurt Olsson medan deltagarna är hemma eller på sina arbetsplatser. Föreläsningarna är för de som går en lång säkerhetschefskurs; Diplomerad Säkerhetschef. Jag har tidigare föreläst tre dagar om modern riskhantering för denna grupp med temat ”Modern riskhantering […]

Den moderna riskchefen

Den moderna riskchefens roll är inte längre att bara vara ägare till organisationens riskregister och ansvara för försäkringsupphandling. Snarare är det att hjälpa organisationen att utveckla en intern kapacitet som gör det möjligt att respondera på ett intelligent och positivt sätt som svar på kullkastande och omvälvande påverkan som skapar avbrott och påfrestningar inom komplexa […]

Risk Management 4.0 – Resilience

Risk Managament

Resilience är det nya nyckelordet i risk management termologin. Ordet kan översättas till att skapa motståndskraft. Att skapa motståndskraft i en disruptiv, okänd och komplex värld. Den nya världen beskrivs ofta internationellt som the VUCA World (VUCA – volatility, uncertanity, complexity, ambiguty) d.v.s. på svenska volativ, osäker, komplex och svårtolkad. Vi är nytt mitt i […]

Vi lanserar vår nya hemsida

Vi lanserar vår ny hemsida. Välkommen till Veralex.se! Som ett led i att Veralex växer med ytterligare seniorkonsulter och verksamhetsområden behövde även hemsidan uppdateras. Vi hoppas att ni finner hemsidan informativ och lättnavigerad. Här på nyhetsbloggen så kommer vi med jämna mellanrum att posta nytt från forskning och risk management.